POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

A. Strona internetowa

I. Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu ("Użytkownicy") znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pensjonatdychow.pl, zwanego dalej "Serwisem" stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej "RODO").
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu("ADO")jestElbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul.1 Maja 63, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia KRS: Nr 0000022197, NIP: 769-19-49-726.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. Elbest sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.
 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 6. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Serwisu.

 

II. Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

III. Prawo dostępu

 1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do

a)        uzyskaniadostępudo swoich danych

b)        żądania niezwłocznegosprostowaniaswoich danych, które są nieprawidłowe

c)        żądaniauzupełnieniaswoich danych osobowych

d)        żądaniausunięciaswoich danych osobowych (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy)

e)        żądaniaograniczenia przetwarzaniaw określonych przypadkach

f)         żądania wniesieniasprzeciwuwobec przetwarzania danych

g)        żądaniaprzenoszeniadanych

h)        żądaniacofnięciazgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie

i)         wniesieniaskargido organu nadzorczego

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.  

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem pkt. VII poniżej.

VII. Mechanizm cookies  

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi GK PGE poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.
 2. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

      Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

VIII. Odpowiedzialność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

XI. Kontakt z Administratorem danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A.pod adresem e-mail: iod.@elbest.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I niniejszej Polityki.

W przypadku pytań odnośnie serwisu www.gkpge.pl prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@elbest.pl

 

X. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data:      25.05.2018 r.

 

B. Monitoring wizyjny

 1. I.     Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul.1 Maja 63, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia KRS: Nr 0000022197, NIP: 769-19-49-726.
 2. II.     W sprawach ochrony swoich danych osobowychmożesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@elbest.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 3. III.    Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak pochodzące z monitoringu wizyjnego w celupodwyższenia bezpieczeństwa i ochrony obiektóww sposób uniemożliwiający nam Twoją identyfikację przez okres przechowywania kopii taśmoraz dla celów archiwalnych ustalonymi przepisami prawa.

 1. IV. W zawiązku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

a)      uzyskaniadostępudo swoich danych

b)      żądania niezwłocznegosprostowaniaswoich danych, które są nieprawidłowe

c)      żądaniauzupełnieniaswoich danych osobowych

d)      żądaniausunięciaswoich danych osobowych (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy)

e)      żądaniaograniczenia przetwarzaniaw określonych przypadkach

f)       żądania wniesieniasprzeciwuwobec przetwarzania danych

g)      żądaniaprzenoszeniadanych

h)      żądaniacofnięciazgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie

i)        wniesieniaskargido organu nadzorczego

Aby wykonać te prawa, musisz się nam ujawnić, tj. dostarczyć nam dodatkowych informacji, które pozwolą Cię zidentyfikować.

 

 

PRZYJAZD W DNIU

WYJAZD W DNIU

NASZE LOKALIZACJE
OFERTA SPECJALNA
oferta obrazek
Przyjęcia okolicznościowe
już od 35 zł/os.
Zobacz ofertę
oferta obrazek
Oferta weselna
już od 150 zł/os.
Zobacz ofertę
oferta obrazek
Weekend nad jeziorem
tylko 500 zł/2 os./3 dni
Zobacz ofertę
Elbest Hotels
Oferta
Nawigacja
Szukaj nas na
Newsletter
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera. Na podany adres email zostanie wysłanawiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Kliknij na link umieszczony w tej wiadomości aby potwierdzić rejestrację.
ELBEST HOTELS OFERTY NEWSLETTER FACEBOOK
GALERIA KONFERENCJA MAPA STRONY  
AKTUALNOSCI REKREACJA SZUKAJ  
KONTAKT GASTRONOMIA  POLITYKA PRYWATNOŚCI  
  EVENTY    
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję

Elbest Spółka z o.o. informuje,
iż z dniem 01.03.2019 r. nie prowadzi działalności
w Pensjonacie Dychów w Dychowie.

 

W przypadku dokonanych rezerwacji w Pensjonacie Dychów,
prosimy o kontakt z Panią Kariną Traczyk z OSW Złoty Sen w Złotym Śnie
pod numerami: +48 75 72 11 392 lub +48 694 348 537,
bądź pod adresem email: karina.traczyk@zloty-sen.pl